Fastigheten

Fastigheten omfattar cirka 94 000 m2 uthyrningsbar area, varav logistiklokalerna omfattar ca 70 000 m² och de tre moderna kontorsbyggnaderna omfattar cirka 24 000 m2. Lokalerna är generellt väl anpassade för Ellos Groups verksamhet och möjliggör även för framtida anpassningar och eventuella utbyggnader. Logistikbyggnaden omfattar i sin tur flera byggnadsdelar som huvudsakligen är i ett plan och med god takhöjd, moderna lastportar och bra markytor för uppställning av fordon samt parkering.

Två av kontorsbyggnaderna genomgick en omfattande ombyggnad och modernisering under 2016 och 2017 för att erbjuda en modern arbetsmiljö för Ellos Groups medarbetare och en attraktivare mötesmiljö för besökare.

Hyresgäst

Ellos Group

Webbplats

Ellos Group

Fastigheten

Hyresgäst
Ellos Group
Kommun
Borås
Fastighetsbeteckning
Vindtyget 1
Adress
Ödegärdsgatan 6
Markareal
161 094 m² (outnyttjade byggrätter: ca 18 000 m²)
Uthyrningsbar area
94 000 m²
Värdeår
1978 / 1993 / 2011 / 2017
Ellos Group

Ellos Group grundades i Borås 1947 och är idag en ledande aktör inom e-handel för mode och heminredning i Norden. E-handelsplatserna Ellos, Jotex, Stayhard och Homeroom är väletablerade och koncernen har över 1,5 miljoner aktiva kunder.

Ellos Group är verksamt i samtliga nordiska länder och omsatte drygt 2 miljarder kronor under 2017.

Koncernens huvudägare är Nordic Capital.