Vår verksamhet

VD har ordet

Bosjö Fastigheters ledning och förvaltningsteam har lång erfarenhet från fastighetsbranschen och förstår betydelsen av att ha en god och direkt relation med hyresgästens företrädare. Bolaget strävar efter att utveckla ett nära och förtroendefullt samarbete och genom det aktivt bidra med både utvecklingsidéer och ha beredskap för att lösa frågor som har betydelse för att hyresgästens verksamhet skall fungera så effektivt som möjligt. Genom kunskap och erfarenhet är vi rustade att fatta och genomföra beslut som ger värde för både vår hyresgäst och bolagets ägare.