Pressmeddelanden

Paretobolag förvärvar Ellos huvudkontor och centrallager utanför Borås

Bosjö Fastigheter AB (publ), ett av Pareto Securities nybildat bolag, har förvärvat Ellos huvudkontor och centrallager utanför Borås från ett konsortium bildat av NRP Finans AS och förvaltat av Wilfast Förvaltning AB.

Fastigheten omfattar ca 94 000 kvm uthyrningsbar area och är i sin helhet uthyrt till Ellos i ytterligare 15 år.

Bosjö Fastigheter AB (publ) förvaltas av Pareto Business Management AB.

- Vi ser väldigt positivt på affären. Det är en fin fastighet och en stark hyresgäst i Sveriges bästa logistikläge vilket möjliggör en attraktiv och stabil avkastning till våra investerare över tid och vi ser fram emot ett bra och långsiktigt samarbete med Ellos, säger Stefan Gattberg (Head of Corporate Finance, Pareto Securities AB).

- Genom förvärvet av Ellos huvudkontor och centrallager fortsätter vi att vi erbjuda attraktiva direktinvesteringar i svenska fastigheter. Vi ser med tillförsikt fram emot resten av 2016 då det kommer fler intressanta projekt, säger Mats Carlsson (VD Pareto Securities AB).

Bosjö Fastigheter AB (publ) avses noteras på Aktietorget i slutet av maj månad.

Stockholm, 2 maj 2016

För mer information, kontakta
Mats Carlsson (VD Pareto Securities AB), +46 8 402 50 00

Pareto Securities AB is part of the Pareto Securities group. Pareto Securities is an independent investment bank focused on the Nordic market. Pareto Securities offers Nordic and non-Nordic institutions, companies and private individuals investment services related to trading in stocks, derivatives and fixed income instruments, equity research and advisory services within corporate finance. The Pareto Securities group has a total of more than 400 employees, with its headquarters in Oslo and offices in Sweden (Stockholm and Malmö), Norway, Denmark, Finland, United Kingdom, France, USA, Canada, Singapore and Australia.

2016-09-01
Regulatorisk

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 4 oktober 2016 klockan 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

2016-08-29

Styrelsen föreslår en utdelning om 9,5 kr per aktie överensstämmande med det som tidigare presenterats i dokumentet "Company Description" som publicerades 23 maj 2016 på Bosjö Fastigheter AB (publ)s hemsida inför börsnotering.

2016-05-26

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 juni 2016 klockan 10.00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

2016-05-23

Bosjö Fastigheter AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på AktieTorget och första handelsdag kommer att vara 25 maj 2016.

2016-05-02

Bosjö Fastigheter AB (publ), ett av Pareto Securities nybildat bolag, har förvärvat Ellos huvudkontor och centrallager utanför Borås från ett konsortium bildat av NRP Finans AS och förvaltat av Wilfast Förvaltning AB.

<<
1
...
5
6
7