Pressmeddelanden

Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2021

Bosjö Fastigheter AB (publ) har den 23 juni 2021 sålt dotterbolaget Bosjö Vindtyget 1 AB och fastigheten Borås Vindtyget 1. Bosjö Fastigheter AB äger därmed inga fastigheter och är inte längre moderbolag i den tidigare koncernen.

(Uppgifter inom parentes avser uppgifter för motsvarande period föregående år)

KVARTALET APRIL - JUNI 2021

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 11 376 (12 453) tkr.
 • Driftnetto för perioden uppgick till 10 846 (11 851) tkr.
 • Resultat före skatt -28 431 (8 607) tkr.
 • Resultat per aktie 3,3 (3,8) kr. 

HALVÅRET JANUARI - JUNI 2021

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 23 863 (24 906) tkr.
 • Driftnetto för perioden uppgick till 22 764 (23 708) tkr.
 • Resultat före skatt -19 732 (17 211) tkr.
 • Resultat per aktie 7,2 (7,7) kr.

Styrelsen har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 9 september och att föreslå stämman att likviden från försäljningen, efter avdrag för kostnader, skiftas ut till aktieägarna. Bolagets målsättning är att utöver de två kommande av årsstämman beslutade utdelningar, enligt tidigare information, kunna skifta ut;

 • cirka 90 kronor per aktie under tredje kvartalet 2021 och,
 • cirka 65 kronor per aktie i början av andra kvartalet 2022 samt,
 • den mindre återstående delen av likviden från Försäljningen som bedöms kunna skiftas ut i början av 2023 efter att Bolaget har likviderats.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bosjö Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2021.

För ytterligare information besök www.bosjofastigheter.se 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05 
[email protected] 

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 87
[email protected] 

2022-03-11

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ), org.nr 559042-6259 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 april 2022 kl. 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

2022-02-23

Bosjö Fastigheter AB (publ) har den 23 juni 2021 sålt dotterbolaget Bosjö Vindtyget 1 AB och fastigheten Borås Vindtyget 1. Bosjö Fastigheter AB äger därmed inga fastigheter och är inte längre moderbolag i den tidigare koncernen.

2021-11-24
Regulatorisk
2021-08-23
Regulatorisk

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ), org.nr 559042-6259 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 9 september 2021 kl. 13.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

2021-06-04
Regulatorisk

Bosjö Fastigheter AB (publ) meddelar idag att dagens årsstämma i Stockholm beslutat om avyttring av dotterbolag och beslutat om ändring i bolagets bolagsordning.

<<
1
2
3
...
7
>>