Pressmeddelanden

2021-06-04
Regulatorisk

Bosjö Fastigheter AB (publ) meddelar idag att dagens årsstämma i Stockholm beslutat om avyttring av dotterbolag och beslutat om ändring i bolagets bolagsordning.

2021-05-06
Regulatorisk

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559042-6259, kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 4 juni 2021 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

2021-04-06
Regulatorisk

Bosjö Fastigheter AB (publ) meddelar idag att dagens årsstämma i Stockholm bland annat fastställt räkenskaperna, beslutat om utdelning, omvalt styrelse i bolaget och fattat beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.

2021-03-03
Regulatorisk

kallas härmed till årsstämma den 6 april 2021, klockan 10:00, i Pareto Securities ABs lokaler, Berzelii Park 9, Stockholm.

2021-02-24
Regulatorisk

Uppgifter inom parentes avser uppgifter för motsvarande period föregående år

KVARTALET OKTOBER - DECEMBER 2020

  • Hyresintäkter för perioden uppgick till 12 454 (12 261) tkr.
  • Driftnetto för perioden uppgick till 11 889 (11 666) tkr.
  • Resultat före skatt 31 570 (25 228) tkr.
  • Resultat per aktie 8,85 (9,23) kr.

 

2020-11-19
Regulatorisk

KVARTALET JULI - SEPTEMBER 2020

  • Hyresintäkter för perioden uppgick till 12 453 (12 352) tkr.
  • Driftnetto för perioden uppgick till 11 896 (11 666) tkr.
  • Resultat före skatt 8 654 (8 330) tkr.
  • Resultat per aktie 3,90 (3,72) kr.
     
1
2
3
4