Finansiell kalender

juli 03 2019
Beslutad utdelning juni 2019

Avstämningsdag: 2019-06-28
Utdelningsdag: 2019-07-03
Utdelning/aktie: 2,38 SEK

augusti 29 2019
Bokslutskommuniké 2018 / 2019
oktober 03 2019
Årsstämma