Finansiell kalender

november 19 2020
Delårsrapport Q3 2020
januari 07 2021
Beslutad utdelning december 2020

Avstämningsdag: 2020-12-29
Utdelningsdag: 2021-01-07
Utdelning/aktie 2,38 SEK

februari 24 2021
Bokslutskommuniké