Finansiell kalender

december 27 2019
Beslutad utdelning december 2019

Avstämningsdag: 2019-12-27
Utdelningsdag: 2020-01-03
Utdelning/aktie 2,38 SEK

mars 03 2020
Bokslutskommuniké
april 03 2020
Årsstämma