Finansiell kalender

februari 27 2020
Bokslutskommuniké
april 03 2020
Årsstämma
maj 26 2020
Delårsrapport januari - mars 2020