Finansiell kalender

april 14 2020
Beslutad utdelning april 2020

Avstämningsdag: 2020-04-06
Utdelningsdag: 2020-04-14
Utdelning/aktie 2,38 SEK

maj 26 2020
Delårsrapport Q1 2020
juli 03 2020
Beslutad utdelning juni 2020

Avstämningsdag: 2020-06-29
Utdelningsdag: 2020-07-03
Utdelning/aktie 2,38 SEK

oktober 05 2020
Beslutad utdelning september 2020

Avstämningsdag: 2020-09-29
Utdelningsdag: 2020-10-05
Utdelning/aktie 2,38 SEK

januari 07 2021
Beslutad utdelning december 2020

Avstämningsdag: 2020-12-29
Utdelningsdag: 2021-01-07
Utdelning/aktie 2,38 SEK