Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma 2022

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB kallades till årsstämma fredagen den 8 april 2022 kl. 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma 

Extra bolagsstämma 2021

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter kallades till extra bolagsstämma den 9 september 2021 klockan 13.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma.

Kallelse till extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma 2021

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter kallades till extra bolagsstämma fredag den 4 juni 2021 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Kallelse till bolagsstämma

Årsstämma 2021

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter kallades till årsstämma den 6 april 2021, klockan 10:00, i Pareto Securities ABs lokaler, Berzelii Park 9, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Styrelsens förslag till vinstutdelning samt yttrande inför årsstämma

Årsstämma 2020

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) kallades till årsstämma den 3 april 2020 klockan 10:00, i Pareto Securities ABs lokaler, Berzelii Park 9, Stockholm

Kommuniké från årsstämma

Elin Lydahl utsedd till ordförande

Kallelse till årsstämma

Information om förslagna styrelseledamöter 

Styrelsen förslag till vinstutdelning samt yttrande inför årsstämman

Fullmaktsformulär 

Årsstämma 2019

Årsstämma hölls den 3 oktober 2019 klockan 10:00, i Pareto Securities ABs lokaler, Berzelii Park 9, 103 91 Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Förslag till ny bolagsordning

Styrelsens förslag till utdelning

Information om föreslagna styrelseledamöter

Fullmaktsformulär

Årsstämma 2018

Årsstämman ägde rum den 4 oktober 2018 klockan 10:00, i Pareto Securities ABs lokaler, Berzelii Park 9, 9 tr.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Förslag till ny bolagsordning

Årsstämma 2017

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Årsstämma 2016

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma 

Extra bolagsstämma den 16 juni 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma