Bolagsstämmor

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma 2021

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter kallades till extra bolagsstämma fredag den 4 juni 2021 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Kallelse till bolagsstämma