Bolagsstämmor

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma 2021

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter kallades till extra bolagsstämma den 9 september 2021 klockan 13.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma.

Kallelse till extra bolagsstämma