Bolagsstämmor

Fullmaktsformulär

Årsstämma 2022

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB kallades till årsstämma fredagen den 8 april 2022 kl. 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma