Aktien

Handel med aktien

Bosjö Fastigheter AB (publ) handlas på Spotlight Stock Market sedan 2016-05-25. Bolaget har ett aktieslag.

Aktiekapital

Bosjö Fastigheter har ett aktiekapital om 2 220 000 SEK fördelat på 2 220 000 aktier. Kvotvärdet per aktie är 1 kr.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: BOSJO

Likviditetsgarant: Pareto Securities

ISIN-kod: SE0008014534

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: BOSJO.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per 2021-09-30

  Kapital och
röster %
Johan Thorell 19,73
RFSU 11,04
Nordnet Pensionsförsäkring 6,07
Region Sthlm Ank. Stiftelser 4,68
Kerstin Lundh Nyman 3,35
Hyresgästföreningen Riksförbundet 2,68
Sten 2,48
Erik Penser Fonder* 2,27
Cabrero AB 2,01
Thomas Wiklund 2,01

* Uppdaterad per 2021-10-31
Källa: Spotlight Stockmarket