Aktien

Handel med aktien

Bosjö Fastigheter AB (publ) handlas på Spotlight Stock Market sedan 2016-05-25. Bolaget har ett aktieslag.

Aktiekapital

Bosjö Fastigheter har ett aktiekapital om 2 220 000 SEK fördelat på 2 220 000 aktier. Kvotvärdet per aktie är 1 kr.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: BOSJO

Likviditetsgarant: Pareto Securities

ISIN-kod: SE0008014534

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: BOSJO.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per 2020-09-30.

  Kapital och
röster %
ICA-handlarnas Förbund Finans AB  10,14
RFSU 7,43
Avanza Pension 6,20
Region Sthlm Ank. Stiftelser 3,15
Volvo Pensionsstiftelse 2,25
Kerstin Lundh Nyman 2,25
Hyresgästföreningen Riksförbundet 1,80
Mette Christensen 1,80
Stena 1,67
Anders Ljunggren 1,59
Summa 10 största aktieägarna  38,28
Övriga 61,72
Totalt 100,00


Källa: Spotlight Stockmarket