Aktien

Handel med aktien

Bosjö Fastigheter AB (publ) handlas på Spotlight Stock Market sedan 2016-05-25. Bolaget har ett aktieslag.

Aktiekapital

Bosjö Fastigheter har ett aktiekapital om 2 220 000 SEK fördelat på 2 220 000 aktier. Kvotvärdet per aktie är 1 kr.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: BOSJO

Likviditetsgarant: Pareto Securities

ISIN-kod: SE0008014534

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: BOSJO.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per 2019-12-31.

  Kapital och
röster %
ICA-handlarnas Förbund Finans AB  10,14
EOJ 1933 AB 7,89
Avanza Pension 6,10
AB SLL Interfinans 4,50
Kerstin Lundh Nyman 2,25
Volvo Pensionsstiftelse 2,25
Swedbank AS (Estonia) 2,03
Nordnet Pensionsförsäkring 2,02
UBS Switzerland AG, W8IMY 1,89
Christensen, Thorvald Sten 1,80
Summa 10 största aktieägarna  40,87
Övriga 59,13
Totalt 100,00


Källa: Euroclear