Investor relations

  • Start
  • Investor relations

Pressmeddelanden

30 augusti 2019
Regulatorisk

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 oktober 2019 klockan 10:00, i Pareto Securities ABs lokaler, Berzelii Park 9, 103 91 Stockholm.

Prenumerera

Du kan prenumerera på Bosjö Fastigheters pressmeddelanden via Cision

Senaste rapporten

30 augusti 2019

Nästa händelse

oktober 03 2019
Årsstämma
1
2

IR-kontakt

 

Sara Williamson

Tel: + 46 (0)8 492 53 94