Styrelse och revisor

Elin Lydahl Styrelseordförande

Född 1973 | Antal aktier: 200 (oberoende ledamot)

 • Invald i styrelsen 2017
 • Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH)
 • Elin är idag VD för Tom Tits Experiment AB samt sitter i ledningen för Telge AB. Hon sitter i styrelsen för SaltX Technology AB, Spero AB och är adjungerad i styrelsen för Telge Energi AB
 • Elin har tidigare haft ledande positioner på TEKO, Sveriges textil- och modeföretag samt Sweco Energuide som hållbarhetschef. Elin har haft tidigare styrelseuppdrag i Svenska Moderådet AB
Juhani Nyman Styrelseledamot

Född 1952 | Antal aktier: 0 (oberoende ledamot)

 • Invald i styrelsen 2016
 • kand. (BA) ekonomi, Uppsala Universitet
 • Juhani har en gedigen erfarenhet från den kommersiella fastighetssektorn genom bland annat etablering och utveckling av flera egna fastighetsföretag. Juhani driver egen konsultverksamhet i JN Marketing AB
 • Tidigare har Juhani bland annat varit styrelsens ordförande i Direct2internet
Åsa Ohlström Styrelseledamot

Född 1955 | Antal aktier: 900 (oberoende ledamot)  

 • Invald i styrelsen 2016
 • Högskoleutbildning ekonomi
 • Åsa har eget konsultbolag samt är VD i Bonäsudden Holding AB (publ)
 • Åsa har tidigare arbetat som CFO på Riksbyggen, VD Riksbyggens BoSpar, ledamot i Tornet bostadsbolag samt ledamot av Svenska Kyrkans kapitalförvaltningsråd
Urban Ehrenborg Styrelseledamot

Född 1964 | Antal aktier: 0 (oberoende ledamot)  

 • Invald i styrelsen 2018
 • Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm (HHS)
 • Urban är CFO på Hyresgästföreningen sedan 2004, med uppgift att förvalta Hyresgästföreningens kapitalplaceringar omfattande cirka en miljard kronor. Styrelseledamot i Hyresgästernas Förlags AB. Urban driver också en egen ekonomikonsultverksamhet, Multiplicera Ekonomikonsult AB sedan 1999
 • Urban har tidigare varit CFO på RFSU och Chefscontroller på NCC samt styrelseledamot i Huskvarnen Holding AB

Revisor

Fredric Hävrén Revisor

Född: 1971

Civilekonom, Linköpings Universitet

Fredric är auktoriserad revisor och partner inom EY och helt specialiserad på fastighetsområdet med mer än 20 ås erfarenhet från revision och konsultation inom fastighets- och byggbranschen. Fredric har stor börserfarenhet och är bland annat huvudansvarig revisor för Klövern, HEBA och Magnolia. Andra väsentliga uppdrag som Fredric har är Unibail Rodamco Sverige, Nordisk Renting, Bygga Bostäder och Byggvesta.