Bolagsstyrning

Styrelsen

Styrelsen besitter betydande kunskaper inom företagsledning och ekonomisk styrning samt innehar en grundlig förståelse för fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning.

Ledning

Ledningen har många års erfarenhet av teknisk förvaltning, transaktioner och projektutveckling.