Bosjö Fastigheter AB äger och utvecklar Ellos Groups huvudkontor och nordiska centrallager i Sveriges högst rankade logistikregion.

Vår Fastighet

Bosjö Fastigheter äger sedan april 2016 fastigheten Vindtyget 1 i Borås. Fastigheten är fullt uthyrd till Nordens ledande e-handelsföretag Ellos Group med bolagen Ellos, Jotex, Stayhard och Homeroom. Fastigheten ligger i Viareds Företagspark utanför i Borås som är en del av Göteborgsregionen –Sveriges högst rankade logistikregion under flera år.

Logistikaktörer som DHL, DB Schenker, Reach Logistics, DSV, Aditro med flera är etablerade i Viareds Företagspark och utöver Ellos Group finns ett flertal e-handelsaktörer såsom 8848 Altitude, MIO, Hööks, NetOnNet, Hästens och Oscar Jacobson. Totalt har mer än 150 företag etablerat sig i området.

Vår verksamhet

Bosjö Fastigheter är en aktiv och långsiktig fastighetsägare som alltid strävar mot att hålla en öppen och nära kontakt med sina kunder och samarbetspartners. Det innebär att vi förvaltar och utvecklar fastigheten i nära samarbete med Ellos Group med ambitionerna om att vara en lyhörd och pragmatisk affärspartner.

Investor relations

Vi har som målsättning att alltid agera transparent för att i den mån det är möjligt underlätta marknadens värdering av bolaget genom att förse aktieägare och finansmarknaden med tydlig information.

Bosjö Fastigheter AB blev under maj månad 2016 noterat på Spotlight Stock Market. Här hittar du aktieinformation, pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Bolagsstyrning

Bosjö Fastigheter AB (publ) utgör moderbolag i en koncern med ett helägt dotterbolag, Bosjö Vindtyget 1 AB. Bolaget förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management AB som tillhandahåller en rad specialistfunktioner anpassade för att på bästa sätt utveckla Bosjö Fastigheter som bolag.

Organisationen utgörs främst av funktionerna ekonomisk och teknisk förvaltning samt affärsutveckling. VD har det huvudsakliga ansvaret för affärsutveckling, ekonomistyrning, resultatuppföljning och informationsfrågor.