Styrelse och revisor

Elin Lydahl Styrelseordförande

Född 1973 | Antal aktier: 200 (oberoende ledamot)

 • Invald i styrelsen 2017
 • Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH)
 • Elin är idag VD för Tom Tits Experiment AB samt sitter i ledningen för Telge AB. Hon sitter i styrelsen för SaltX Technology AB, Spero AB och är adjungerad i styrelsen för Telge Energi AB
 • Elin har tidigare haft ledande positioner på TEKO, Sveriges textil- och modeföretag samt Sweco Energuide som hållbarhetschef. Elin har haft tidigare styrelseuppdrag i Svenska Moderådet AB
Juhani Nyman Styrelseledamot

Född 1952 | Antal aktier: 0 (oberoende ledamot)

 • Invald i styrelsen 2016
 • kand. (BA) ekonomi, Uppsala Universitet
 • Juhani har en gedigen erfarenhet från den kommersiella fastighetssektorn genom bland annat etablering och utveckling av flera egna fastighetsföretag. Juhani driver egen konsultverksamhet i JN Marketing AB
 • Tidigare har Juhani bland annat varit styrelsens ordförande i Direct2internet
Åsa Ohlström Styrelseledamot

Född 1955 | Antal aktier: 900 (oberoende ledamot)  

 • Invald i styrelsen 2016
 • Högskoleutbildning ekonomi
 • Åsa har eget konsultbolag samt är VD i Bonäsudden Holding AB (publ)
 • Åsa har tidigare arbetat som CFO på Riksbyggen, VD Riksbyggens BoSpar, ledamot i Tornet bostadsbolag samt ledamot av Svenska Kyrkans kapitalförvaltningsråd
Urban Ehrenborg Styrelseledamot

Född 1964 | Antal aktier: 0 (oberoende ledamot)  

 • Föreslås väljas till ledamot 2018
 • Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm (HHS)
 • Urban är CFO på Hyresgästföreningen sedan 2004, med uppgift att förvalta Hyresgästföreningens kapitalplaceringar omfattande cirka en miljard kronor. Styrelseledamot i Hyresgästernas Förlags AB. Urban driver också en egen ekonomikonsultverksamhet, Multiplicera Ekonomikonsult AB sedan 1999
 • Urban har tidigare varit CFO på RFSU och Chefscontroller på NCC samt styrelseledamot i Huskvarnen Holding AB

Revisor

Malin Lüning Revisor

Deloitte AB med auktoriserad revisor Malin Lüning.