Ledning

Ulf Attebrant VD

Ulf har tidigare arbetat inom fastighetsförvaltning, fastighets- och projektutveckling samt fastighetstransaktioner och har bland annat haft befattningar som vVD i Atrium Ljungberg AB, VD i Citycon AB samt VD för CBRE Basale AB. Ulf har varit anställd inom Pareto sedan 2015 och arbetar som Business Manager på Pareto Business Management samt ansvarig kapitalförvaltare och verkställande direktör i den svenska filialen för Pareto Alternative Investments AS.