Bolaget och koncernstrukturen

Bosjö Fastigheter äger 100 % av aktierna i Bosjö Vindtyget 1 AB. 

Koncernstrukturen illustreras nedan.