Finansiell kalender

2019-02-26
Halvårsrapport 2018 / 2019
2019-04-03
Beslutad utdelning mars 2019

Avstämningsdag: 2019-03-29
Utdelningsdag: 2019-04-03
Utdelning/aktie: 2,38 SEK

2019-05-23
Delårsrapport Q3 2018 / 2019
2019-07-03
Beslutad utdelning juni 2019

Avstämningsdag: 2019-06-28
Utdelningsdag: 2019-07-03
Utdelning/aktie: 2,38 SEK