Bolagsstämmor

Årsstämma 2018

Årsstämman ägde rum den 4 oktober 2018 klockan 10:00, i Pareto Securities ABs lokaler, Berzelii Park 9, 9 tr.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Förslag till ny bolagsordning

Årsstämma 2017

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Årsstämma 2016

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma 

Extra bolagsstämma den 16 juni 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma