Bolagsstyrning

VD har det övergripande ansvaret för bolagsförvaltningen som sköts av Pareto Business Management, ett dotterbolag till Pareto Securities. H2M Fastighetsteknik AB ansvarar tillsammans med Ellos för förvaltningen av fastigheten.

Pareto Business Management är specialiserade inom bolagsförvaltning och är idag drygt 30 anställda.

H2M, som kommer rapportera direkt till Pareto Business Management, utför teknisk fastighetsservice på kommersiella och offentliga fastigheter med kommuner och fastighetsbolag som kunder. H2Ms tekniskt kunniga och kundorienterade medarbetare har lång erfarenhet av att hjälpa hyresgäster i vardagen.