Aktien

Handel med aktien

Bosjö Fastigheter AB (publ) handlas på Spotlight Stock Market sedan 2016-05-25. Bolaget har ett aktieslag.

Aktiekapital

Bosjö Fastigheter har ett aktiekapital om 2 220 000 SEK fördelat på 2 220 000 aktier. Kvotvärdet per aktie är 1 kr.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per 2018-09-30.

  Kapital % Röster %
ICA-handlarnas Förbund 8,44 8,44
RFSU 8,11 8,11
Avanza Pension 5,84 5,84
AB Stockholms Läns Landstings Internfinans 4,50 4,50
Avanza Pension 2,25 2,25
Kerstin Lundh Nyman 2,25 2,25
Thorvald Sten Christensen  1,80  1,80
Nordnet Pensionsförsäkring  1,62 1,62
Hakon Swenson Stiftelsen 1,57 1,57
Sven-Göran Buhre 1,40 1,40

Källa: Spotlight Stock Market

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: BOSJO

ISIN-kod: SE0008014534

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB