Finansiell kalender

2018-05-29
Delårsredogörelse Q3 2017/2018

IR-kontakt

Ingeborg Magnusson

Tel: +46 (0)8 402 51 05
E-post: Ingeborg.magnusson@bosjofastigheter.se