Finansiell kalender

2018-10-04
Årsstämma

Kl. 10:00 i Pareto Securities ABs lokaler, Berzelii Park 9, 9 tr.

2018-11-21
Delårsrapport Q1 2018 / 2019

IR-kontakt

Ingeborg Magnusson

Tel: +46 (0)8 402 51 05
E-post: Ingeborg.magnusson@bosjofastigheter.se