Finansiell kalender

2018-07-04
Utdelning
Utdelning/aktie: 2,38 SEK Avstämningsdag: 2018-06-29

IR-kontakt

Ingeborg Magnusson

Tel: +46 (0)8 402 51 05
E-post: Ingeborg.magnusson@bosjofastigheter.se