Finansiell kalender

2018-12-28
Beslutad utdelning december 2018

Avstämningsdag: 2018-12-20
Utdelningsdag: 2018-12-28
Utdelning/aktie: 2,38 SEK

2019-02-26
Halvårsrapport 2018 / 2019

IR-kontakt

Ingeborg Magnusson

Tel: +46 (0)8 402 51 05
E-post: Ingeborg.magnusson@bosjofastigheter.se